Hicri: 01 Zilhicce 1443 Miladi:
O halde Müslümanlar ilmi, hak yolda ve hayra ve Allah için öğrenmeli, kullanmalı, ilmi ile amil olmalı, takvayı şiar edinmeli. M.Esad Coşan

Cuma Saati - KIYMETİ BİLİNMEYEN HAZİNE "ZAMAN"

Cuma Saati - KIYMETİ BİLİNMEYEN HAZİNE "ZAMAN"


Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdulillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Terim olarak zaman: Bir işin, bir oluşun içinden geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit .[1] Başka bir ifadeyle ölçülmüş veya ölçülebilir dönem.

Zaman Allah Teala'nın yaratma, yöneltme, yok etme, rızık verme, alçaltma, yüceltme gibi kendi varlığını ve sonsuz kudretini gösteren fiillerin tecelli ettiği bir varlık olması yanında, insan bakımında her türlü eylemlerini gerçekleştirebildiği bir imkan ve fırsatlar olanıdır.[2]

Zaman, Yüce Allah'ın biz kullarına bahşettiği en büyük nimetlerden biridir.Ancak birçok nimetin kıymetini bilemeyen insanoğlu zaman nimetinin kıymetini de bilememektedir.

Yüce Allah Asr sûresinde buna vurgu yapmıştır. bu sûredeki "Asr" kelimesi hakkında müfessirler farklı yorumlar yapsalar da en uygun mananın "Mutlak Zaman" olduğunu belirtmişlerdir. [3]

Efendimiz (sav.) bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur: İki nimet vardır ki insanların çoğu bunların kıymeti hakkında aldanmıştır. Sağlık ve boş zaman.[4]

Rabbimizin bize lütfettiği nimetlerin arasında zamanın ayrı bir yeri vardır. Unutmayalım ki kaybedilen birçok şey telafi edilebilir. Kaybedilen zenginlik, mevki ve hatta sağlık bile kazanılabilir. Ama kaybedilen zaman asla geri kazanılamaz.

Yukarıda bahsettiğimiz ayet ve hadisten anlaşılacağı üzere insan zamanın kıymetini bilememektedir. Bir çoğumuz zamanın yetemediğinden yanarız. Oysa ki zamanı verimli kullanmayı öğrensek, lüzumsuz ve faydasız işlerden kurtulsak zamanımız bize hayli hayli yetecektir.

Bu konuda bir düşünür der ki. "Boş zaman yoktur boşa geçen zaman vardır.[5] Şunu iyi bilmeliyiz ki zamanımızı nasıl geçireceğimizi değil nasıl tasarruf edeceğimizi düşünmemiz gerekmektedir.

Rabbimizin bize verdiği bu en kıymetli hazineyi israf etmemeliyiz. Hepimizin bildiği üzere israf haramdır. Bu sebepledir ki bir an önce suni mazeretler üretmeden kişisel hayat planlarımızı yapmalıyız. Her anı iyi kullanmalı, her şeyi yerli yerinde yapmalıyız. Mesela en basitinden uyumamız gerekiyorsa uyumalıyız, çalışmamız gerekiyorsa  çalışmalıyız. Kulluğun özünde anı iyi değerlendirmek vardır unutmamalıyız. Suçu zamana atarak kendimizi temize çıkaramayız. Yüce Allah'ın kelamı Kur'an'ı, Rasulullah (sav.) hayatını iyi bilmeliyiz. Bu konuda bize yaptıkları uyarıları dikkate almalıyız. Unutmayalım ki geçen zaman geri gelmeyecektir.

Dünya ve ahirette  kurtuluşun yolu zamanın kıymetini iyi bilip, belirtilen görevleri ifa etmekten geçmektedir.[6]

Sözlerimi kıymetli hocam M. Nurettin Coşan'ın sözleriyle bitirmek istiyorum.

Aman Dostlar! Sakın Aldanmayın! Hayat umduğumuzdan daha kısa geçer, Farkına varamazsınız, yanlışta oyalanacak kadar zamanımız, lüksümüz yok.[7]

Bize ayrılan zamanın sonuna gelmeden zamanımızın kıymetini bilebilmek duasıyla

Selam ve Dua ile

                                                                                                                                                      Mehmet NAZİK


[1] Türk Dil Kurumu İnternet Sitesi

[2] Kuran Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri 682

[3] Tabesi, Cemiul Bayan an Te'vilil Kur-an 684-685

[4] Buharı "Rikak" 1, Tirmizi, "Zühd" 1

[5] Tagero

[6] Kur'an'dan öğütler 1331

[7] M. Nurettin Coşan 2002 Yad Konuşması

 


Burada paylaş :


Anasayfa'ya geri dön

HABERLER

MERKEZİ REKLAM

AKRA FM
CANLI RADYON DİNLE